blog.testowka.pl

Rola Scrum Mastera

opublikowany przez 14, Mar, 2010, w kategoriach Agile, Praca, Scrum, Zarządzanie

W Scrumie istnieją trzy podstawowe role: Członek Zespołu (Team Member), Właściciel Produktu (Product Owner) i Mistrz Scruma (Scrum Master). To właśnie rola tego ostatniego jest najczęściej uważana za najistotniejszą (szczerze nie jestem do końca przekonany czy słusznie).

Należało by się zastanowić czym taki Scrum Master powinien się zajmować. Według mnie taka osoba ma dwa podstawowe zadania:

 1. Dbanie o przestrzeganie zasad ustalonych przez zespół.
 2. Wsparcie prac zespołu i zapewnienie mu odpowiednich warunków do pracy.

W nawiązaniu do pierwszego podpunktu trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach narzucanych przez Scruma samego w sobie, po pierwsze zespół jest samo-organizujący się. To zespół ustala zasady, jakie zamierza stosować. Scrum Master nie może narzucać swoich zasad, co najwyżej może proponować na podstawie obserwacji pewne udoskonalenia lub zmiany, ale musi się to spotkać z aprobatą reszty zespołu by można było je wdrożyć. Właśnie tutaj Mistrz Scruma musi wykazać się nie lada zdolnościami interpersonalnymi by zachowując odpowiedni dystansł wymóc na zespole stosowanie przyjętych zasad. Ponadto Scrum Master jest strażnikiem samego procesu co zobowiązuje go do nadzorowania poprawnego przestrzegania praktyk Scrumowych. W tym celu można wykorzystać Scrum Check Listę (o której może innym razem). Dobrym pomysłem jest codzienne sprawdzanie czy wszystko idzie zgodnie z planem by móc jak najwcześniej zareagować na ewentualne problemy i odstępstwa od normy.

Drugi podpunkt porusza problem znacznie trudniejszy do zdefiniowania, gdyż pojęć wsparcia zespołu i zapewnienia odpowiednich warunków nie da się odpowiednio sprecyzować. Co do wspomnianych warunków przypomina mi się pewna historia opowiedziana przez kolegę, który opowiadał o tym jak bezcenny jest widok dwóch managerów przepychających muszlę klozetową ;-). Jest to dość skrajny przykład, niemniej jednak można by to zaliczyć do zapewniania odpowiednich warunków pracy. Bardziej realnym problemem którego rozwiązania powinien podejmować się Scrum Master jest załatwianie dostępu do odpowiednich informacji i pilnowanie klientów by nie mieszali się zbytnio w proces. Rolą Mistrza jest także wyjaśnianie wszelkich niejasności wynikających z niedoprecyzowania wymagań, a także rozwiązywanie konfliktów w zespole dotyczących np. sposobu implementacji danej funkcjonalności.

Ponadto oprócz dwóch powyższych podpunktów Mistrz Scruma powinien także potrafić obserwować zespół i jego reakcję po to by wyciągać trafne wnioski pozwalające na usprawnienie procesu i lepsze wsparcie. Ważne na przykład jest to by Scrum Master potrafił skutecznie motywować swoich współpracowników, by wiedział jakie są ich ambicję i by w miarę możliwości pozwalał im się spełniać w tym co chcą robić.

Z powyższego wynika, że nie każdy może być Scrum Masterem, a już na pewnie nie każdy może być „Dobrym Mistrzem Scruma”. By to osiągnąć trzeba umieć obserwować ludzi, ich zachowania, współprace, zależności etc. Ponadto warto posiadać podstawową wiedzę psychologiczną i socjologiczną. Warto też mieć odrobinę pojęcia na temat różnych innych metodologi zarządzania, niekoniecznie zwinnego, by móc także z nich czerpać pewne pomysły i udoskonalenia. Scrum jest na tyle elastyczny, że pozwala na pewną ewolucję. Każdy zespół może interpretować Scruma na swój sposób i za każdym razem może to być poprawne i prowadzić do sukcesów, ważne by przestrzegać podstawowych zasad. Mistrz Scruma powinien także brać czynny udział w procesie ewolucji i udoskonalania a także przestrzegać by mieścił się on w odpowiednich, bezpiecznych granicach.

Na zakończenie dodam, iż jest to wyłącznie moja subiektywna opinia i interpretacja roli Scrum Mastera w zespole powstała na bazie obserwacji i doświadczeń. W pewnym stopniu pokrywa sie to z teorią Scruma ale chyba raczej nie do końca.


2 Comments for this entry

 • Katarzyna Rogowska

  Pierwsze z zadań przypisanych SM, „Dbanie o przestrzeganie zasad ustalonych przez zespół”, doprecyzowałabym, że chodzi o ogólne przestrzeganie zasad Scrum. Bo co z tego, że zespół coś sobie ustali, kiedy będzie to w sprzeczności z ideą Scrum.

  Nie zgodziłabym się natomiast, że odpowiedzialnością SM jest klaryfikowanie wymagań (od tego jest Product Owner) oraz rozwiązywanie sporów implementacyjnych (samoorganizujący zespół powinien sam o tym zdecydować, posiłkując się informacjami od PO).

 • streser

  Odnośnie zasad Scrum nie zgodzę się z Tobą, Scrum narzuca tylko kilka podstawowych zasad, reszta zależy od potrzeb i inwencji zespołu… Ważne by ktoś nadzorował przestrzeganie tych zasad i kontrolował czy faktycznie dają pożądane efekty.

  Co do wymagań, faktycznie masz rację, powinien to robić Product Owner, być może zasugerowałem się za bardzo projektami w których brałem udział, gdzie to Scrum Master musiał nadrabiać braki znajomości zasad Scrumowych Product Ownera i musiał czasem wyręczać go z niektórych zadań.

Skomentuj