blog.testowka.pl

Instalacja i setup środowiska

Poniżej krótki opis tego co będziemy potrzebować by rozpocząć pracę z testami selenium (W środowisku Java).

Co będziemy potrzebować:

  • Java (JDK 1.7)
  • Eclipse
  • Maven
  • Firefox
  • Pluginy do Eclipse

Poniżej krótka instrukcja instalacji poszczególnych narzędzi.

JDK 1.7

Pobieramy najnowsza wersję Java SE JDK ze strony http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html i instalujemy za pomocą instalatora.

Eclipse

Pobieramy najnowszą wersję Eclipse IDE for Java EE z http://www.eclipse.org/downloads/. Rozpakowujemy archiwum do jakiegoś katalogu. Uruchamiamy Eclipse poprzez kliknięcie w ikonę eclipse.exe (Windows) lub z konsoli (Linux).

Maven

Pobieramy najnowszą wersję Maven z http://maven.apache.org/download.html. Rozpakowujemy archiwum w wybranym katalogu.

Maven Konfiguracja (Windows)

Wchodzimy w Panel Sterowania -> System i Zabezpieczenia -> System – Zaawansowane Ustawienia Systemu -> Zaawansowane ->Zmienne Środowiskowe.

Dodajemy/edytujemy zmienne systemowe :

JAVA_HOME = (Ścieżka do katalogu gdzie zainstalowane jest JDK)

MAVEN_HOME = (Ścieżka do katalogu z Mavenem)

M2 = %MAVEN_HOME%\bin

PATH = %M2%; %JAVA_HOME%\bin (UWAGA! Jeśli zmienna PATH istnieje to nie usuwamy jej zawartości tylko dodajemy to co po lewej na końcu po średniku)

Otwieramy konsolę i sprawdzamy czy Maven działa poprzez wpisanie

 mvn --version 

Firefox

No bez przesady…

Pluginy do Eclipse

Wchodzimy w Help->Eclipse Market

Wyszukujemy i instaluje kolejno (za każdym razem restartując Eclipse):

– Maven to Eclipse m2e

Maven Integration for Eclipse
http://marketplace.eclipse.org/content/maven-integration-eclipse

– TestNG plugin

TestNG for Eclipse

http://marketplace.eclipse.org/content/testng-eclipse