blog.testowka.pl

Wdrożenia Agile

Cykl: Częste przyczyny nieudanych wdrożeń Agile

Powyższe posty są rozwinięciem prezentacji na temat przyczyn niepowodzeń wdrożeń Agile w organizacjach, którą od czasu do czasu wygłaszam przy różnych okazjach. Wkrótce pojawią się kolejne części opisujące kolejne problemy. Prezentacja oraz notki powstały na podstawie obserwacji moich oraz obserwacji koleżanek i kolegów zajmujących się na co dzień wdrożeniami Agile, którymi chcieli się ze mną podzielić.