blog.testowka.pl

Szkolenia


Zapraszam do zapoznania się z ofertą prowadzonych przeze mnie szkoleń:

Scrum - Metoda AgileAutomatyzacja TestówAgile Tester

Scrum – Metoda Agile

Autorskie warsztaty Scrum – Metoda Agile zostały stworzone z myślą o całych zespołach rozpoczynających pracę w Agile/Scrum. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta warsztaty te zawsze są dopasowane do Waszych potrzeb. Teoria teorią, ale to jak w praktyce wdrożyć Scrum już bardzo mocno zależy od kontekstu i od tego jak wygląda Wasza organizacja.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
 • warsztaty te zawsze są dostosowane specjalnie do potrzeb Twojego zespołu
 • otwarta, warsztatowa formuła dla całych zespołów,
 • przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy agile’owych transformacjach,
 • kompletne wyjaśnienie działania Scrum,
 • omówienie wszystkich Zdarzeń, Ról i Artefaktów,
 • zespół dowie się jak dobrze tworzyć Definition of Done,
 • indywidualne podejście do każdego zespołu.
PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowy program szkolenia prezentuje się następująco:

 • Scrum i Agile – definicja i historia,
 • Agile a metodyki tradycyjne,
 • Role:
  • Deweloper,
  • Scrum Master,
  • Product Owner,
 • Artefakty:
  • Backlog Produktu,
  • Backlog Sprintu,
  • Inkrement,
 • Definition of Done,
 • Wydarzenia:
  • Sprint,
  • Sprint Planning,
  • Daily Scrum,
  • Sprint Review,
  • Sprint Retrospective,
 • Metody planowania i estymacji,
 • Ciągła praca w Sprintach,
 • Praca nad Product Backlog – Backlog Grooming,
 • Maksymalizacja wartości,
 • Zespoły kros-funkcjonalne,
 • Dług techniczny,
 • Zmiana kultury organizacyjnej i wdrożenie Agile.

Oprócz podstawowego programu w zależności od potrzeb danej grupy możemy uzupełnić warsztaty o dodatkowe moduły takie jak na przykład:

 • Wprowadzenie do Kanban i Lean Software Development,
 • Wprowadzenie do Lean Startup,
 • Efektywne retrospekcje,
 • Tworzenie i implementacja wymagań (User Stories, Use Cases),
 • Podstawy Test-Driven Development,
 • Skalowanie Scrum i Agile
 • 5 Why?
 • Wykresy i narzędzia wspomagające pracę w Scrum
 • …i wiele innych ciekawych zagadnień po wcześniejszym uzgodnieniu i przygotowaniu specjalnie dla Was.

Automatyzacja Testów

Szybciej, efektywniej, taniej – tworzenie kodu wysokiej jakości.

Zapewnienie jakości oprogramowania jest zagadnieniem, na które w ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk. Rola testera jest zastępowana rolą inżyniera testów, co wymaga dodatkowej wiedzy z obszaru narzędzi i praktyk. Automatyzacja testów sprzyja temu przyrostowi. Stosowanie tych metod jest korzystne dla każdego z projektów wytwarzania oprogramowania.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
 • poprawa jakości i wydajności pracy,
 • efektywna komunikacja zespołowa,
 • przyspieszenie tempa pracy,
 • długofalowe zmniejszenie kosztów utrzymania projektu,
 • nauka najważniejszych narzędzi w pracy testera,
 • 95% praktyki – każde z omawianych zagadnień jest poparte starannymi ćwiczeniami.
PROGRAM SZKOLENIA

Warsztaty te oferowane są w dwóch wersjach: Java lub .NET/C#.

Niektóre z zagadnień i narzędzi omawianych na szkoleniu to:

 • Wstęp do Agile,
 • Rola automatyzacji testów w Agile i nie tylko,
 • Podstawy programowania (tworzenie testów automatycznych),
 • Wstęp do Clean Code – tworzenie testów łatwych i tanich w utrzymaniu,
 • Testy jednostkowe przy użyciu narzędzi JUnit, FestAssert lub NUnit w przypadku .NET,
 • Testy funkcjonalne przy użyciu Selenium WebDriver, Selenium IDE,
 • Systemy kontroli wersji na przykładzie SVN,
 • Budowanie szkieletu aplikacji i uruchamianie testów przy użyciu narzędzia Maven lub Nuget,
 • Continous Inegration przy użyciu narzędzia Jenkins lub TeamCity,
 • IDE Programistyczne (Eclipse) lub Visual Studio,
 • Testowanie aplikacji z rodziny Web 2.0 (Ajax, JavaScript),
 • Data Driven Testing,
 • Page Object Pattern,
 • Efektywne utrzymywanie dużej ilości przypadków testowych.
 JAK I DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są dla testerów chcących zdobyć i/lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu automatyzacji testów.

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia, aby wziąć w nim udział wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w Javie lub języku C# w środowisku .NET (zależnie od wybranej wersji szkolenia).

By skutecznie opanować materiał prezentowany podczas warsztatów wystarczy przerobienie dowolnego, podstawowego kursu programowania online – w razie problemów ze znalezieniem odpowiedniego prosimy o kontakt. Doradzimy i pomożemy wybrać kurs odpowiedni do umiejętności uczestnika.

Agile QA

Najważniejszą cechą tych warsztatów jest to, że każde omawiane teoretycznie zagadnienie poparte jest praktycznymi ćwiczeniami obrazującymi wartość i mechanikę działania pewnych procesów, mających istotny wpływ na jakość wytwarzanych produktów.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA „AGILE QA”

Szkolenie “Agile QA” to dwa dni poświęcone na omówienie podstawowych pojęć związanych z najpopularniejszymi metodykami lekkimi takimi jak Scrum, Kanaban, Lean Software Development i eXtreeme Programming ze szczególnym naciskiem na praktyki i procesy jakościowe wynikające ze stosowania powyższych metod, które pozwalają na elastyczne i szybkie budowanie produktów wysokiej jakości.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to między innymi:

 • Agile a Waterfall
  • zwinne zespoły
 • wstęp do Scrum i Kanaban
  • idea iteracyjności, planowania i timeboxów
  • spotkania wspierające komunikację w zespole
  • wizualizacja procesu
  • poszukiwanie i eliminowanie strat (ang. waste)
 • założenia Programowania Ekstremalnego
  • praktyki jakościowe na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania nie tylko podczas testowania
  • skąd się bierze jakość?
 • Test Driven Development i Behaviour Driven Development
  • co wspólnego ma TDD z testowaniem
  • testy jako forma dokumentacji
 • Continous Integration
  • praktyki dostarczania szybkiej i ciągłej informacji zwrotnej
 • Idea Automatyzacji Testów
 • CMMI a Scrum
  • Agile a formalne procesy
 • Tester w Zwinnym Zespole
  • rola testera – jak testować nie testując?
  • inne niż testowanie sposoby zapewniania jakości
  • rola i rodzaje komunikacji w zespole
 • Testowanie Eksploracyjne
  • testowanie oparte na doświadczeniu i wiedzy
  • sztuka zadawania pytań
 • Wdrożenia Agile
  • wdrażanie Agile w kontekście procesów jakościowych
  • Agile a może chaos?

Szkolenie skierowane jest głównie do Specjalistów i Inżynierów QA, Managerów, Testerów, Programistów oraz wszystkich, których praca jest związana pośrednio lub bezpośrednio z jakością i procesami wytwarzania oprogramowania.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Szkolenie oprócz wiedzy teoretycznej składa się z wielu praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy zrozumieją i przećwiczą w praktyce między innymi:

 • sposoby i wartość komunikacji z innymi członkami zespołów,
 • różnice w podejściu zwinnym i klasycznym do wytwarzania oprogramowania,
 • umiejętności wykrywania nieprawidłowości – i to nie tylko na etapie testowania,
 • różnice pomiędzy samoorganizacją a zarządzaniem bezpośrednim
 • wskroś-funkcjonalność zespołów

Więcej informacji na temat warsztatów znajdziecie na stronie Szkolenia i Coaching w Pragmatic Coders. W celu uzyskania szczegółów zapraszam do kontaktu wiktor.zolnowski@gmail.com.